До питання про розмежування понять «термінологія» і «терміносистема»

Автор(и)

  • Валерія Гавриленко Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Ключові слова:

термін, термінологія, терміносистема, концепт, структура

Анотація

У статті наведено результати теоретичного дослідження щодо виділення суттєвих відмінних ознак у
лінгвістичних термінах «термінологія» і «терміносистема». Звернуто увагу на неадекватність використання цих
термінів контекстних синонімів або взагалі взаємозамінних термінів. У тексті наведено аргументи на користь
твердження, що вказані вище терміни не можуть бути взаємозамінними, виходячи з їхньої природи. Окремо автор
наголошує на недостатній вивченості терміна «терміносистема», а саме: його структури, особливостей формування і
взаємодії термінологічних угруповань різного ступеня впорядкування та власне термінів між собою в рамках
терміносистем. Новою є спроба висвітлення автором концептуальної природи понять «термінологія» і
«терміносистема», а саме опису безпосереднього зв’язку таких явищ концептуального характеру як концептополе і
фрейм та понять термінологічного апарату. Автор також окреслює фундаментальну різницю цих понять з огляду на
природу їх формування і походження, оскільки в одному з випадків ключову роль відіграють природні процеси
звуження/розширення і уточнення контекстуального значення мовних одиниць, а в іншому – відбувається
механічний штучний відбір, ініційований одним або декількома дослідниками з певною метою. У статті також
наголошується на структурно-організаційній різниці двох згаданих вище термінів. Положення дослідження,
викладеного в цій статі, можуть стати в пригоді вченим, які займаються питаннями корпусної лінгвістики, вченим-
термінознавцям і лексикографам у процесі укладання або уточнення термінологічного апарату своїх досліджень, а
також під час вибору можливих методів роботи, адже описана в роботі різниця ключових аспектів понять
«термінологія» і «терміносистема» зумовлює, в своєю чергою різні методології дослідження. Учені також зможуть
послуговуватись положеннями, викладеними в цій статті, для дослідження взаємодії різноманітних терміносистем у
межах однієї термінології, як співвідносяться терміни одних терміносистем з іншими в рамках однієї термінології, і
як відбувається і за яких умов міждисциплінарний перехід термінів у різні термінології.
Ключові слова: термін, термінологія, терміносистема, концепт, структура.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-23

Номер

Розділ

Статті