Oсобливості формування англійської комп’ютерної лексики

Автор(и)

  • Ольга Василенкo Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Ключові слова:

неологізм, комп’ютерна лексика, афіксація, слововкладання, скорочення, комп’ютерні терміни

Анотація

У статті узагальнено сучасні тенденціїй формування комп’ютерної лексики. Проаналізовано основні
способи її утворення. Окремо розглянуто способи утворення комп’ютерної термінології. Ключову роль у змінах
корпусу комп’ютерної лексики відіграє екстралінгвістичний чинник, а саме: інформаційна революція (розроблення
й упровадження новітніх інформаційних технологій). Згідно з сферою використання комп’ютерну лексику можна
поділити на декілька груп: загальновживана комп’ ютерна лексика; лексика користувачів інтернету; професійна
лексика програмістів; лексика користувачів комп’ютерних програм; лексика комп’ютерних ігор тощо. Словотвірні
процеси досить активно розгалужують комп’ютерну лексику, про що свідчить наявність великої кількості
спільнокореневих слів. Найбільш активним на сучасному етапі розвитку комп’ютерної лексики визнається
використання суфіксального способу словотворення. Комп’ютерна лексика поширюється і способом субстантивації,
і вербалізації. Деякі слова, що входять до складу комп’ютерної лексики, утворені способом телескопного
словотворення, при якому в слові фігурують тільки частини основ декількох слів. Можна виділити декілька видів
мовної компресії стосовно комп'ютерної лексики: усічення основи, стягнення основи, абревіація, акронімія.
Англійські комп’ютерні терміни характеризуються різною словотвірною структурою, а сааме: наявні скорочення,
складні слова, деривація. Розвиток сфери «віртуальної» економіки, втягнення якомога більшої кількості людей у
користування міжнародною комп’ютерною мережею зумовило виникнення якісно нових (цифрових) засобів масової
інформації, які функціонують виключно через інтернет. Цей процес зумовив появу відображення в мові таких
новоутворених реалій, як електронні журнали. Ця група неологізмів створена через телескопію – зрощення сталих
комп’ютерних морфем з елементами, які було виділено зі слів.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-23

Номер

Розділ

Статті