Tеоретичні засади дослідження комунікативної особистості песиміста

Автор(и)

  • Валентина Бойчук Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
  • Наталія Єфремова Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Ключові слова:

песиміст, мовна особистість, мовленнєва особистість, комунікативна особистість, комунікативна поведінка

Анотація

Стаття присвячена висвітленню теоретичних засад дослідження комунікативної особистості песиміста на основі аналізу трактування понять «мовна особистість», «мовленнєва особистість» і «комунікативна особистість» у сучасній лінгвістиці. Установлено, що поняття мовної особистості та її структури містить у собі певні суперечності. В. В. Виноградов виокремив мовну особистість як особистість автора та особистість персонажа з опорою на створювані тексти. Г. І. Богін запропонував п’ять рівнів розвитку мовної особистості: правильності, інтеріоризації, насиченості, адекватного вибору, адекватного синтезу. Ю. М. Караулов у структурі мовної особистості виокремлював вербально-семантичний, лінгвокогнітивний, мотиваційний рівні. З’ясовано, що проблема співвіднесеності мови та мовлення є каталізатором осмислення феномену мовної особистості крізь призму понять “langue” і “parole”, що привело до виокремлення поняття мовленнєвої особистості як об’єкта вивчення лінгводидактики та теорії мовленнєвої діяльності. Виявлено, що в рамках вузького підходу до тлумачення комунікативної особистості (В. В. Красних) ця особистість визначається як конкретний учасник конкретного комунікативного акту, що діє в реальній комунікації. У рамках широкого підходу (В. П. Конецька, В. І. Карасик, В. Б. Кашкін) увага зосереджується на багатовимірності поняття «комунікативна особистість», яка тлумачиться як один із проявів особистості, обумовлений сукупністю її індивідуальних властивостей і характеристик, що визначаються ступенем комунікативних потреб, когнітивним діапазоном і комунікативною компетенцією. У психолінгвістичній концепції Й. А. Стерніна комунікативна особистість – це особистість, що характеризується конкретною комунікативною поведінкою, яка регулюється нормами і традиціями певного соціуму. Отже, засадничим чинником дослідження комунікативної особистості песиміста в сучасній англійській мові є розуміння комунікативної особистості як особи з неповторною когнітивною базою, знанням конкретної ідіоетнічної мови на вербально-семантичному та прагматичному рівнях, що володіє характеристиками, пов’язаними з вибором невербального коду комунікації та вирізняється певною комунікативною поведінкою.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-23

Номер

Розділ

Статті