Oсобливості перекладу англомовних текстів юридичного дискурсу (на матеріалі договорів купівлі-продажу)

Автор(и)

  • Ганна Хацер Запорізький національний університет

Ключові слова:

англомовний юридичний дискурс, договори купівлі-продажу, перекладацькі трансформації, архаїчні прислівники, багатокомпонентні юридичні терміни

Анотація

Стаття присвячена проблемі вивчення процесу перекладу текстів інституційних дискурсів на прикладі
англомовного юридичного дискурсу та його окремого жанрового виду – договорів купівлі-продажу. Акцентовано на
аналізі тих особливостей текстів юридичного спрямування, на які потрібно звернути увагу в процесі здійснення
перекладацького аналізу англомовного юридичного дискурсу. Під час дослідження запропоновано визначення
поняття «англомовний юридичний дискурс», надано характеристики договорів купівлі-продажу, до яких належать:
чітка структура, певна фреймова організація текстового матеріалу, значна кількість фахової термінології (правової)
та орієнтація на суб’єктів правових відносин. Серед інших особливостей текстів договорів купівлі-продажу виявлено
широке використання архаїчних прислівників, багатокомпонентних термінів, серед яких найбільш уживаними є дво-
та три- компонентні, та граматичних форм дієслів у пасивному стані. Окремо виділено методи перекладу кожного
виду лексики. Так, для перекладу архаїчної лексики використовують: прийом опущення; переклад за допомогою
займенника «цим»; використання вставних слів. При перекладі англомовних юридичних термінів-словосполучень
виявлено тенденцію до вживання таких прийомів: описовий метод; лексична трансформація калькування;
перестановка елементів терміна; транскодування. Також було виявлено тенденцію до вживання термінів-дуплетів,
що пояснюється багатовіковою історію та прецедентною природою англійського права. При перекладі їх структура не зберігається через змістову надмірність у мові перекладі. До граматичних особливостей договорів купівлі-
продажу належать: використання стверджувальних речень з значенням заперечення мовою оригіналу та їх
антонімічний переклад мовою перекладу; невластиве українській мові розміщення членів / частин речення та їх
перестановка при перекладі; домінування пасивних конструкцій в англомовних текстах та їх переклад активними
конструкціями українською мовою; необхідність у трансформації додавання для досягнення точності та
правильності при передачі смислу оригіналу.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-25

Номер

Розділ

Статті