Просодичні засоби актуалізації емоційно-прагматичного потенціалу тексту англійського анекдоту

Автор(и)

  • Лариса Тараненко Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Ключові слова:

текст англійського анекдоту, структурні компоненти, фабульні елементи, аудитивний і акустичний аналіз, просодичні засоби, інваріантна інтонаційна модель, К-критерій рівня емоційного і прагматичного потенціалів, енергограма

Анотація

У статті за результатами аудитивного й акустичного аналізів текстів англійських анекдотів установлено
енергетичні особливості їхнього просодичного оформлення. Опис енергетичної картини усної актуалізації текстів
анекдотів було здійснено відповідно до фундаментального принципу збереження емоційно-прагматичного
потенціалу висловлення, покладеного в основу енергетичної теорії мовлення, у межах якої мовлення розглядається в
координатах «емоція» – «прагматика» – «смисл». Для визначення особливостей комплексної взаємодії емоційних,
прагматичних, семантичних і структурних факторів функціонування просодичних підсистем озвучених текстів
анекдотів було обґрунтовано два варіанти алгоритмічно-фабульної моделі розгортання їхніх сюжетів, один із яких
наближений за структурою до казки (вступ → коментар → кода), а інший – до загадки (тема → коментар → кода).
Традиційним методом лінгвістичної інтерпретації результатів експериментально-фонетичного дослідження
встановлено інваріантну інтонаційну модель усної актуалізації англійських анекдотів, параметри якої описано в
межах структурно-фабульних компонентів тексту та на їхніх стиках. Через застосування кількісного К-критерію
визначення рівня актуалізації емоційного і прагматичного потенціалів анекдоту побудовано його типову
енергограму. Аналізом енергограм з’ясовано, що анекдот характеризується низьким рівнем емоційного і
прагматичного потенціалів ініціальних структурно-фабульних елементів та зростанням прагматичного потенціалу до
високої зони, а емоційного – до низької зони середнього рівня у «коді». Підвищенню емоційного і прагматичного
потенціалів анекдотів слугують семантичні контрасти, які набувають ролі смислових актуалізаторів тексту завдяки
їхньому виділенню просодичними контрастами. З’ясовано, що застосування функціонально-енергетичного підходу дає змогу встановити особливості комплексної взаємодії емоційних, прагматичних, семантичних і структурних
факторів під час усної актуалізації текстів різних жанрів.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-25

Номер

Розділ

Статті