Speech-and-music Work As A Multimodal Text: Patterns Of Speech And Music Complementarity

Автор(и)

  • Валентина Марченко Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Ключові слова:

інтонація, мовлення, мовленнєво-музична комунікація, мовленнєво-музичний твір, музика, мультимодальний текст, синергетична модель

Анотація

У статті розглянуто мовленнєво-музичний твір як мультимодальний текст, створений через синтез
мовлення й музики, що інтегруються і переробляються свідомістю реципієнта в єдиному універсально-предметному
коді мислення для реалізації комунікативно-естетичної або розважальної функції, який має самодостатню художню
цінність і транслюється слухачеві в умовах живого спілкування або за допомогою технічних засобів. У статті
породження, актуалізації і сприйняття мовленнєво-музичного твору розглядаємо як синергетичний механізм, що
полягає в інтеграції вербальної та музичної культур автора під впливом збуджуваної позалінгвальними факторами
його психічної енергії, а усна актуалізація твору відбувається завдяки взаємодії фонетичних, лексичних і
синтаксичних засобів мови та музичних компонентів. При цьому саморозвиток комунікативно-когнітивних і
мовленнєво-мисленнєвих процесів у сферах духовного буття адресанта під час породження мовленнєво-музичного
твору й адресата у процесі його сприйняття, розглядаємо як такий, на перебіг якого здійснюють вирішальний вплив
параметри порядку, а саме мовленнєва та музична культури. На основі даних, отриманих під час теоретичного та
експериментально-фонетичного опрацювання запропонованої інваріантної моделі, виявлено інваріантні моделі
породження, актуалізації та сприйняття мовленнєво-музичного як мультимодального тексту: модель паритетної
взаємодії тексту й музики, модель домінування мовлення, модель переважання музики та модель реверсивної
взаємодії вербального та мелодійного складників. Відтак у праці представлено й проаналізовано найбільш
рекурентну варіантну модель паритетної взаємодії тексту й музики та на прикладі пісні «Memory» з мюзиклу Е. Л.
Веббера «Коти» розкрито механізми породження, актуалізації та сприйняття пісень такого типу. Зазначено
доцільність вивчення взаємодії мовлення й музики на прикладі мультимодальних текстів, які, крім вербального та
мелодійного складників, мають ще й іконічну, наприклад, мюзикли, відеокліпи, телевізійні реклами тощо, що є
перспективним і дають змогу поглибити знання про взаємозв’язок мовлення й музики.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-25

Номер

Розділ

Статті