Опозиційна метафора LIGHT and DARK за результатами асоціативного експерименту

Автор(и)

  • Світлана Мартінек Львівський національний університет імені Івана Франка

Ключові слова:

бінарна опозиція, асоціативний експеримент, когнітивний механізм, концептуальна метафора, універсальність

Анотація

У статті розглянуто опозицію LIGHT – DARK у свідомості носіїв англійської мови. Оскільки
Когнітивна Лінгвістика досліджує когнітивні механізми через призму людської мови, вона уможливлює новий підхід
до вивчення бінарних опозицій. Метою дослідження є виявлення результатів взаємодії когнітивного механізму
протиставлення з концептуальною метафорою на прикладі опозиції LIGHT – DARK. Установлення зв’язків цієї
опозиції з іншими бінарними протиставленнями є другою метою розвідки. Дослідження проведено за результатами
експериментів із носіями англійської мови, представленими в асоціативних словниках (KR, MWAN, EAT). Отримані
реакції використано для з’ясування ролі різних когнітивних механізмів у лінгвістичній концептуалізації
протиставлення LIGHT – DARK, а також виявлення корелятивних опозицій у свідомості мовців. Розглянуто питання
про універсальність протиставлення LIGHT – DARK та різні стратегії її номінації. Проаналізовано співвідношення
опозиції LIGHT – DARK із зоровим сприйняттям і ментальними характеристиками за результатами асоціативних
експериментів. Взаємодія цих компонентів у мовній концептуалізації приводить до виникнення складної опозиційної
метафори: з одного боку, це БАЧЕННЯ - ЗНАННЯ – СВІТЛО, а з іншого їм протиставлені ТЕМРЯВА –
ВІДСУТНІСТЬ БАЧЕННЯ – НЕЗНАННЯ, НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ. Встановлено зв’язки опозиції LIGHT – DARK у
системі бінарних опозицій, зокрема з протиставленнями день – ніч; сонце – місяць; білий – чорний, червоний –
чорний; небо – земля; щастя – нещастя, життя – смерть тощо. Проаналізовано реакції, які виражають оцінку та
емоції, пов’язані з цією опозицією у свідомості мовців. Установлено, що взаємодія когнітивного механізму
протиставлення та концептуальної метафори, де, з одного боку, позитивно, а з іншого негативно марковані члени
різних бінарних опозицій взаємодіють між собою в метафоричному обміні, створює підґрунтя для формування
складної системи метафор, які можна назвати опозиційними.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-25

Номер

Розділ

Статті