Кореляція вербальних та невербальних компонентів у корпусі англомовних мас-медійних мультимодальних текстів

Автор(и)

  • Лариса Макарук Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Ключові слова:

мультимодальні тексти, зображення, кореляція, вербальні складники, невербальні засоби

Анотація

У статті розглянуто взаємозв’язок та взаємозалежність вербальних та невербальних компонентів, які є
невід’ємними складниками англомовних мас-медійних мультимодальних текстів. Аналізовані вербально-візуальні
графічні моделі поділено на шість типів: вербально-іконічні, вербально-ілюстративні, вербально-фотографічні, вер-
бально-піктографічні, вербально-символічні, вербально-картографічні. Виявлено та докладно обґрунтовано ступінь
кореляції їх вербальної та візуальної частин. Виокремлено кілька найбільш типових способів сполучуваності
вербальних та невербальних засобів. З’ясовано, що невербальні компоненти відіграють важливу роль у продукуванні
мультимодальних текстів; від них залежить їх загальний контент та комунікативно-прагматична спрямованість. На
основі об’ємного корпусу фактичного матеріалу здійснено типологію мультимодальних текстів й запропоновано їх
номінації (мультимодальні тексти з провідною, другорядною, дублюючою (ідентичною), протирічною,
інтенсифікуючою, ідентифікуючою та додатковою роллю зображення). Встановлено, що найбільш поширеними
комбінаціями є симбіоз вербальних та невербальних засобів, які доповнюють зміст одні одних та сприяють кращому
розкриттю авторських інтенцій. Не виключеними є випадки, коли ілюстративний компонент суперечить
вербальному тексту та видається взагалі недоречним у статті. Звернуто увагу на те, що майже до складу усіх текстів
входить принаймні одне зображення. У вербально-символічних моделях зображення виконує роль ідентифікатора
компанії, установи, організації, які власне покликане представляти.
Доведено, що в англомовному мас-медійному просторі зображення відіграють різні ролі. Вони не тільки
займають значну частину шпальти видання, а здебільшого несуть значне смислове навантаження.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-25

Номер

Розділ

Статті