Роль лінгвістичних корпусів у створенні навчально-методичного забезпечення курсу української мови як іноземної

Автор(и)

  • Тетяна Лісна Національний університет "Львівська політехніка"

Ключові слова:

українська мова як іноземна, корпусна лінгвістика, навчальні матеріали, методика навчання мови, текст

Анотація

У статті окреслено проблематику розвитку та дослідження викладання дисципліни українська мова як
іноземна. При цьому наголошено, що методика викладання української мови як іноземної на цьому етапі є мало
дослідженою галуззю. Оволодіння іноземцями українською мовою сьогодні стає більш актуальним, що пов’язують з
інтеграцією України до світової спільноти і змінами суспільної свідомості. Мета представленого наукового
дослідження – проаналізувати досвід, набутий у сфері добору навчальних матеріалів для викладання української
мови як іноземної. Об’єктом наукової розвідки є проблема вибору ефективних методів навчання та інноваційних
підходів до формування матеріалів для викладання української мови як іноземної. Методика викладання української
мови як наука досліджує процес навчання української мови, розкриває закономірності засвоєння різних сторін мови,
визначає й мотивує засоби передачі знань студентам, прагне віднайти шляхи найбільш результативного навчання. У
представленій праці викладено коротку історію розвитку наукових досліджень в окресленій галузі. Особливо
наголошено на значенні правильного добору посібників та підручників, матеріали яких максимально забезпечили б
досягнення мети навчального процесу курсу українська мова як іноземна. Надзвичайно важливим є розуміння
взаємопов’язаності мови й певних виявів національної культури (деталі поведінки, етикет, жести, дотримання
відомих обрядів, звичаїв), що засвідчують належність людини до відповідного етносу. Зазначено, що для досягнення
цієї мети доцільним є скористатись даними лінгвістичних корпусів української мови. Використання для формування
матеріалів із курсу українська мова як іноземна даних лінгвістичних корпусів та частотних словників української
мови є на сьогодні ще мало дослідженим напрямом лінгвістики. Корпусний підхід дає можливість найбільш
ефективно розглядати мінливість мовної системи в аспекті соціальних, історичних і географічних варіацій.
Відзначено, що з огляду на вказані вище аспекти продовження досліджень щодо використання матеріалів корпусів
української мови в створенні навчальних матеріалів курсу української мови як іноземної є на сьогодні актуальним
завданням у галузі лінгвістичних наукових розробок.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-25

Номер

Розділ

Статті