Cпецифіка репрезентації іронії в сучасному британському політичному медіа-дискурсі

Автор(и)

  • Ірина Лесик Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
  • Олена Галапчук-Тарнавська Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Ключові слова:

політичний дискурс, постмодерністська мультимедійна картина світу, іронія, іронічний смисл, стилістичні засоби

Анотація

У статті досліджено процес іронізації в політичному дискурсі як прояв загальних установок
постмодерністської самосвідомості. З’ясовано, що феномен іронії в політичному дискурсі є моделлю сучасного
світосприйняття політичних реалій як семантично неоднозначних, інтертекстуальних, культурно зумовлених
компонентів постмодерністської мультимедійної картини світу. Погляд на іронію як синтез ідеологічного процесу і
лінгвістичного явища дав змогу описати специфіку механізму функціонування іронії в британському політичному
медіа-дискурсі. Іронія може реалізовуватися лінгвістичними засобами всіх мовних рівнів за умови їх вживання в
контекстах, які несуть смислову двозначність. Серед стилістичних засобів створення іронічного смислу в
англомовному політичному дискурсі переважно вживаються метафори, перифрази, парадокси, доведення до
абсурду. Значущою рисою сучасного політичного дискурсу є іронія цитатного й алюзивного типів. Різного виду
цитати, алюзії, ремінісценції, що є своєрідними «текстами в тексті», розширюють інтертекстуальну рамку політичної
статті й функціонують як механізми реалізації іронії. У британському політичному медіа-дискурсі інтенсивність
іронічної насмішки може бути різною: її ступінь коливається від легкої, дружньої та доброзичливої до злої, уїдливої,
саркастичної. Ступінь насмішки залежить від емоційної насиченості критики, яку передає іронія.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-25

Номер

Розділ

Статті