Квантифікація роману Е. М. Ремарка «Ніч у Лісабоні» та його перекладу українською мовою

Автор(и)

  • Ігор Ліхнякевич Національний університет "Львівська політехніка"
  • Ігор Кульчицький Національний університет "Львівська політехніка"

Ключові слова:

квантитативний аналіз, ідіолект, частотність, індексація, паралельний корпус

Анотація

Стаття представляє проведений квантитативний аналіз роману Е. М. Ремарка «Ніч у Лісабоні» та його
перекладу українською мовою, визначає специфіку відтворення ідіолекту автора в оригіналі та ступінь його
збереження в українськомовному перекладі, а також результати дослідження особливостей перекладу твору через
квантитативну параметризацію тексту оригіналу і тексту перекладу з використанням паралельного корпусу. Під
ідіостилем розумітимемо систему змістовних і формальних лінгвістичних характеристик, властивих творам
окремого автора, яка робить унікальним утілений у цих творах авторський спосіб мовного висловлювання. Ідіолект –
це також своєрідна мова окремого індивіда. Ідіостиль мовної особистості майстрів слова охоплює: а) мову їх творів;
б) ставлення до мови як до суспільного, історичного та культурного явища; в) використання мовної варіативності у
певних комунікативних ситуаціях.
Не менш важливо також враховувати загальні процеси художньої мови, їх зв’язок із мовою доби. Мета цієї
розвідки – дослідити лексику роману Е. М. Ремарка «Ніч у Лісабоні» та його перекладу українською мовою
Аркадієм Плюто та Миколою Дятленком. Методика дослідження має комплексний характер, який полягає в
застосуванні і загальнонаукових методів, і лінгвістичних та власне перекладознавчих методів. Основним є
квантитативний аналіз, який забезпечує досягнення поставленої мети. Для проведення досліджень текст оригіналу та
його перекладу було перетворено в електронну форму в текстовому форматі Unicode utf 8. Отримані тексти було
технічно відредаговано. Наступним кроком у текст було внесено позначки, які вказують межі абзаців та речень, а також
виокремлено пряму мову персонажів роману. Затим за допомогою програми AntConc було отримано частотні списки
словоформ оригіналу та перекладу. Отримані словоформи було приведено до словникової норми. У результаті для
оригіналу та перекладу було отримано загальну кількість слововживань (N), кількість словоформ (Nf), базову кількість
слів (L) та кількість слів, що трапились у тексті лише один раз (H). На їх основі було визначено такі коефіцієнти:
багатство словника (індекс різноманітності) – L/N; індекс повторюваності – N/L; індекс hapax legomena – (H/N); індекс
винятковості у тексті – H/N та індекс концентрації – відношення кількості слів, які повторюються 10 разів і частіше до
кількості слів у тексті. Квантифікація тексту твору дозволила виявити специфіку відтворення ідіолекту автора в
оригіналі та ступінь його збереження в українськомовному перекладі з використанням паралельного корпусу.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-25

Номер

Розділ

Статті