Aдресат політичного дискурсу: стан вивчення й перспективи дослідження

Автор(и)

  • Ганна Кузнєцова Житомирський державний університет імені Івана Франка

Ключові слова:

політичний дискурс, адресат політичного дискурсу, колективний/ масовий адресат, маніпулятивний вплив, гіпотеза

Анотація

Стаття присвячена огляду сучасного стану вивчення такого дискурсивного феномену, як адресат політичного
дискурсу. Надано огляд наявних поглядів на сутність дискурсу як мовознавчого наукового поняття з огляду на його
дискусійність у науковій думці; наголошено також на дискусійності компонентів та базових чинників цього виду
дискурсу. Проаналізовано розуміння політичного дискурсу на нинішньому етапі розвитку дискурсології за уваги до
генези та періодів становлення лінгвістичного та міждисциплінарного дослідження політичного дискурсу,
запропоновано короткий огляд напрямів дослідження. Акцентовано увагу на неоднозначності трактуванні
мовознавцями поняття жанрів політичного дискурсу та набору конкретних жанрів, незважаючи на численність робіт,
присвячених окремими жанрам цього виду дискурсу. Схарактеризовано поняття «масовий/колективний адресат», а
також його висвітлення стосовно політичного дискурсу. Звернуто увагу на відсутність наукових робіт, спеціально
присвячених аналізу адресата політичного дискурсу, його специфіки, параметрів і якостей, висловлено припущення
щодо причин такого явища. Запропоновано короткий огляд немовознавчих царин, у яких вивчаються і здійснюються
на практиці параметри колективного адресата в розумінні масового споживача політичної інформації. З огляду на
когнітивне підґрунтя комунікації в політичному дискурсі висловлено гіпотезу про можливість і доцільність вивчення
адресата політичного дискурсу з опорою на когнітивний аспект і відносно різних політичних жанрів; наголошено на
потребі залучення при цьому даних суміжних дисциплін, що вивчають політичний дискурс в інших аспектах, а
також мультимодальний підхід при вивченні цього об’єкта дослідження. Сформульовано напрями подальшого
вивчення колективного адресата політичного дискурсу.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-25

Номер

Розділ

Статті