Фреймові структури опису внутрішнього стану персонажів у німецькомовному художньому дискурсі

Автор(и)

  • Софія Козак Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Ключові слова:

фрейм, фреймова структура, термінал, термінальний елемент, внутрішній стан

Анотація

Стаття присвячена дослідженню художнього відтворення внутрішнього стану персонажів через фреймові
структури на матеріалі німецькомовного літературного дискурсу, представленого романом німецького письменника
Фрідріха Грізе «Das nie vergessene Gesicht». У дискурсі емоційний стан персонажів може бути вираженим за
допомогою художніх засобів. Важливим механізмом передачі почуттєвої сфери в художньому дискурсі є фреймові
структури, що описують внутрішній стан персонажів. У дослідженні проаналізовано лексичні одиниці, які
представляють термінали фрейму «Внутрішній стан», визначено їх роль у передачі особливостей характерів героїв
художнього твору, а також розкритті їхнього внутрішнього світу. Фрейм «Внутрішній стан» розглядаємо як
когнітивну структуру, в основі якої лежать категоріальні знання про психоемоційний стан людини, зафіксовані в
лексикографічних джерелах. На основі словникових дефініцій визначено термінали фрейму «Внутрішній стан»
(“Innerer Zustand”): ‘Ознака’ (‘Eigenschaft’); ‘Риса’ (‘Zug’); ‘Самопочуття’ (‘Befinden’); ‘Настрій’ (‘Verfassung’);
‘Психічна діяльність’ (‘psychische Tätigkeit’); ‘Спосіб існування’ (‘Die Art und Weise des Vorhandenseins’);
‘Властивість’ (‘Beschaffenheit’); ‘Духовно-душевна сфера’ (‘geistig-seelischer Bereich’). Аналіз термінальних
елементів на позначення почуттів та емоцій людини в романі Фрідріха Грізе “Das nie vergessene Gesicht” дав змогу
дослідити когнітивно-прагматичні особливості фреймових структур, які представляють фрейм «Внутрішній стан» у
художньому дискурсі. Результати проведеного дослідження показали, що лексичні одиниці, які представляють
термінали фрейму “Внутрішній стан”, відіграють важливу роль у передачі емоцій та почуттів персонажів
художнього дискурсу, допомагаючи авторові в реалізації його намірів щодо відтворення багатогранності
внутрішнього світу героїв твору, що надає опису персонажів художнього дискурсу особливої глибини та виразності.
При цьому важливе значення відіграють інференції читача, котрі є ефективним засобом у декодуванні авторських
інтенцій.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-25

Номер

Розділ

Статті