Асоціативне поле концепту TOLERANCE в англійській мовній картині світу

Автор(и)

  • Юлія Антоненко Львівський національний університет імені Івана Франка

Ключові слова:

толерантність, концепт, мовна картина світу, цінність, асоціативне поле, асоціативний словник

Анотація

Стаття спрямована на встановлення культурної специфіки концепту TOLERANCE в англійській мовній
картині світу. Толерантність розглянуто як культурно зумовлений концепт, який відіграє важливу роль у соціальній
взаємодії і усередині однієї культури, і в міжкультурної комунікації. Метою статті є вивчення структури
асоціативного поля концепту TOLERANCE та динаміки змін когнітивних ознак концепту. Концепти постійно
балансують між збереженням стабільних ознак і динамікою розвитку, зумовлено зміною наших знань і ставлення до
навколишнього світу. Вивчення таких змін актуально для сучасних когнітивних досліджень, оскільки сприятиме
розумінню особливостей категоризації та концептуалізації в певній лінгвокультурі. Матеріалом слугували дані
асоціативних словників, що фіксують часовий зріз мовної свідомості. У роботі використано метод когнітивної
інтерпретації, за допомогою якого всі асоціації були розділені на тематичні групи, виокремлено емоційні й
аксіологічні характеристики концепту, а також ознаки, які є найбільш значущими для пересічного носія мови. Отже,
концепт TOLERANCE має універсальні характеристики, які трапляються і в інших культурах, але також демонструє
риси, властиві лише англійській лінгвокультурі. Толерантність в англійській мовній картині світу розглядається як
регулятивна система оцінних значень, яка залежить від прийнятих у суспільстві норм. Толерантність проникає в усі
сфери суспільного життя, особливо яскраво вона проявляється в релігійній, політичній, навчальній сферах. Динаміка
змін показала, що асоціації, пов’язані з релігійною сферою, отримали низьку частотність. У політичному середовищі
толерантність постає в мовній свідомості не як авторитарна, а егалітарна система взаємодії всередині суспільства.
Асоціації, які вказували на медичне значення толерантності, майже не траплялися в даних ХХ ст., але їх стало
набагато більше в ХХІ ст.. Шкала толерантності в асоціативних тезаурусах коливається від ввічливої байдужості до
повного прийняття. І все ж в англійській лінгвокультурі толерантність асоціюється з розумом, раціональністю,
доброзичливим і спокійним співіснуванням. Водночас в семантичних зв’язках концепту виявляється багато оцінних
та емоційних значень. Додатковим засобом верифікації стали стимули, на які були отримані реакції «толерантність».
Це дало змогу створити мережу близьких концептів, які співвідносяться з поняттям «толерантність». На завершення
автор підбиває підсумки і визначає шляхи подальшого дослідження цієї проблематики.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-22

Номер

Розділ

Статті