Репрезентація концепту україна для іноземної аудиторії

Автор(и)

  • Юлія Кишеня Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Ключові слова:

лінгвоконцептологія, концепт, базовий концепт культури, слова-номінатори концепту, фрейм, фреймовий аналіз

Анотація

Дослідження присвячене вивченню концепту УКРАЇНА на матеріалі текстів англомовних промов
Президента України Петра Порошенка 2014 – 2018 років. Актуальність теми зумовлюють декілька факторів. По-
перше, це велика концентрація міжнародної уваги до подій та життя в Україні у зв’язку з президентськими та
парламентськими виборами 2019 року. По-друге, це стрімкий розвиток лінгвоконцептології, пов'язаний зі
зростанням наукового інтересу до побудови концептуальної картини світу, до вивчення базових концептів кожної
окремої культури, до яких і належить концепт УКРАЇНА. У роботі визначено місце концепту УКРАЇНА серед інших
базових концептів української культури, встановлено, що він належить до підгрупи соціальних концептів; зазначено
ключові слова-репрезентанти цього концепту в досліджуваних одиницях дискурсу та ім’я концепту – UKRAINE;
проведено фреймовий аналіз концепту УКРАЇНА, акцент зроблено на заповнені слотів посесивного фрейму, який
демонструє характеристику мінливості, властиву соціальним концептам. Заповнені слоти посесивного фрейму
окреслюють сильні та слабкі сторони України як держави, вказують на певні напрями та перспективи розвитку для
процвітання України в майбутньому. В кінцевому результаті здійснено спробу висвітлити образ України, який
вписується в загальну картину світу в свідомості іноземців через вербалізацію концепту УКРАЇНА.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-24

Номер

Розділ

Статті