Когнітивний дисонанс у ситуації перебивання мовлення та шляхи його подолання

Автор(и)

  • Тетяна Кириченко Київський національний лінгвістичний університет

Ключові слова:

перебивання, когнітивний дисонанс, комунікація, діалогічний дискурс, інтеракція

Анотація

У статті висвітлено загальні риси явища когнітивного дисонансу в межах ситуації перебивання в
мовленнєвій взаємодії та запропоновано шляхи подолання цього стану. Сформульовано основний принцип
подолання когнітивного дисонансу в ситуації перебивання, який відображає інтенційну налаштованість комуніканта,
основу для надання переваг певним альтернативам. Окреслено причини, які зумовлюють потребу в дослідженні
перебивання інтеракції в рамках теорії когнітивного дисонансу, мету, завдання та методи. Представлено комплексну
методику із залученням низки методів: індуктивно-дедуктивного, описового методів, а також дискурс-аналізу,
контекстуального та когнітивного аналізу. Встановлено роль когнітивного дисонансу в ситуації перебивання, що
виконує функцію регулятора стосунків мовців у комунікації. Запропоновано загальну схему перебігу ситуації
перебивання в межах теорії когнітивного дисонансу: причиною перебивання мовцем є неузгодженням в його
когнітивній базі, яке спричиняє виникнення когнітивного дисонансу та характеризується мотивуючою функцією; за
наявності інтенції щодо зміни наявного дисонантного стану комунікант вдаватиметься до заходів щодо покращення
психологічного комфорту та встановлення внутрішньої гармонії. Особливу увагу приділено трьом шляхам
подолання когнітивного дисонансу в межах ситуації перебивання мовлення, а саме: зміна власної поведінки,
переконань, ставлення до мовця, його висловлення чи ситуації загалом, ставлення, суперечливої точки зору стосовно
інформації, яка продукувала дисонанс у когнітивному світі мовця; залучення до власної когнітивної бази нового
когнітивного елементу, інформації, яка зможе редукувати або подолати стан дисонансу; редукуванні значущості
власних когніцій (вірувань, відношень, знань). Результати дослідження підкріплені прикладами фрагментів
діалогічного мовлення з кінофільмів і творів сучасних британських та американських авторів ХХ–початку ХХІ ст.
Наприкінці статті викладено висновки та сформульовано перспективи подальшого дослідження ситуації
перебивання в мовленні

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-24

Номер

Розділ

Статті