Розвиток мотиваційної сфери студентів у процесі вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням

Автор(и)

  • Валентина Кирикилиця Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
  • Тетяна Шевчук Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Ключові слова:

пізнавальний інтерес, мотив, мотивація, мотиваційна сфера, іноземна мова за професійним спрямуванням

Анотація

У статті розглянуто питання структури мотиваційної сфери навчальної діяльності, її види та різновиди, а
також співвідношення пізнавального інтересу, мотивів і мотивації як важливих складників процесу оволодіння
іноземною мовою. Висвітлено проблему важливості мотивації в навчанні кожного предмета, адже від переконання
необхідності засвоєння навчального матеріалу залежить не лише кінцевий результат, що відображається в рівні
знань студентів, але й їх активна життєва позиція, позитивне ставлення до майбутньої професії. Проаналізовано
низку пояснень і чинників недостатньої мотивації студентів немовних спеціальностей до вивчення іноземної мови,
що в подальшому можуть стати перешкодою для успішного здійснення професійної комунікації. Акцентовано увагу
на тому, що результати навчання набагато вищі за наявності у студентів мотивів, які відображають цільову
перспективу оволодіння іноземною мовою та ґрунтується на розумінні значення іноземної мови в сучасному світі й
можливостей її використання у професійній діяльності. Указано на необхідність формування пізнавального інтересу
як головного мотиву навчальної діяльності, що за за певних умов стає рисою особистості та засобом навчання.
Особливу увагу приділено ролі викладача іноземної мови, завданням якого є збереження, розвиток і створення
стійкої мотивації студентів немовних спеціальностей, що гарантуватиме успіх в оволодінні іноземною мовою.
Зроблено висновок про шляхи формування мотиваційної сфери до вивчення іноземної мови за професійним
спрямуванням: відбір професійно-орієнтованих текстів для читання, застосування дискусії на завершення вивчення
теми, підготовка презентацій, виконання проектів, проведення інтерв’ю, написання і представлення доповіді з
урахуванням специфіки майбутньої професії. У перспективах подальших досліджень лежить практична перевірка
застосування запропонованих щляхів формування мотиваційної сфери студентів до вивчення іноземної мови за
професійним спрямуванням і пошук їх вдалого поєднання з різними методами, засобами і новітніми технологіями
навчання.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-24

Номер

Розділ

Статті