Граматична сполучуваність дієслів на позначення часу сучасної англійської мови

Автор(и)

  • Наталія Канонік Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Ключові слова:

час, темпоральність, граматична сполучуваність, модель, ядерний зв'язок, ад’юнктний зв'язок, предикативний зв'язок

Анотація

У статті висвітлено категорію часу в лінгвістичному аспекті, сукупність засобів вираження часових
відношень за допомогою дієслів на позначення часу. Окреслено причини, які зумовлюють потребу в дослідженні
сучасного стану граматичної та лексичної семантики, предмета, об’єкта, методів та завдань. Мета цієї розвідки – дослідити граматичну сполучуваність, що є одним із типів сполучуваності, дієслів на позначення часу, здатність
темпоральних дієслів вступати у зв’язки з іншими словами на рівні підкласів. Граматична сполучуваність класів слів
описується моделями граматичних зв’язків, які являють собою інваріанти, по яких у мовленні утворюється множина
конкретних сполучень, кожне з яких повторює всі релевантні ознаки модулі. У цьому дослідженні ми оперуємо
поняттям «группа», оскільки, досліджуючи сукупність зв’язків, у які вступає аналізоване слово, маємо справу не
лише з словосполученням. При аналізі зв’язків слова у реченні у дослідженні говоримо про звязки між членами
речення: підмет – присудок, присудок – додаток, присудок – обставина. Розрізняємо сурядність і підрядність як
основні типи звязку. При підрядному зв’язку один із елементів домінує над другим. Домінувальна одиниця
називається ядром, а зв’язок – ядерним. Залежне слово називається ад’юнктом, а зв’язок – ад’юнктним.
Проаналізовано 14 дієслів, які несуть максимум навантаження досліджуваної темпоральної ознаки. Виділено й
описано 32 моделі граматичних зав’язків у дієсловах на позначення часу, 14 моделей із яких ядерні (з домінувальним
словом), 3 моделей ад’юнкними (із залежним словом) та 15 моделей із предикативним зв’язком (із двома
домінувальними словами). З’ясовано, що досліджувані дієслова можуть бути і ядерними елементами у групі, і
залежними елементами групи. Дослідження темпоральної лексики через призму граматичної сполучуваності
залишається перспективним. Такий підхід до вивчення граматичної лексичної семантики дає змогу розширити
уявлення про об’єм граматичної семантики слова та тих процесів, які в ньому відбуваються.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-24

Номер

Розділ

Статті