Комп’ютерна лексикографія: виклики та перспективи

Автор(и)

  • Юлія Калимон Національний університет "Львівська політехніка"

Ключові слова:

комп’ютерна (електронна) лексикографія, корпус, роззначення, новітні медіа, словники

Анотація

У статті досліджено сучасний стан комп’ютерної (електронної) лексикографії, який умовно поділяють на
корпусний та електронний періоди. Все більша комп’ютеризація суспільства, на перший погляд, значно полегшила
роботу лексикографів та лінгвістів, проте практично одразу виникла і низка проблем. Серед перших називають
принципи укладання корпусів, вимоги до яких значно розширилися та на сучасному етапі розвитку корпусних технологій повинні задовольняти найширше коло можливих питань. Більшість таких принципів стандартизована та
уніфікована для зручності дослідників. Наступною ключовою проблемою, яка існує на сьогодні, є врахування не
лише основних лексикографічних постулатів, але і технологічних та експлуатаційних особливостей новітніх медіа
(смартфонів та планшетів). Зважаючи, що практична лексикографія передовсім покликана задовольнити потреби
кінцевого споживача, сьогодні все актуальнішими стають процедури визначення потреб користувачів через
залучення їх до опитувань та аналізу лог-файлів (де накопичується зібрана службова та статистична інформація про
події в системі). Зазначено, що все частіше до власне створення лексикографічних проектів залучають нефахівців
галузі, які виконують прості завдання здебільшого на волонтерських засадах. Така практика теж вимагає виважених
та чітких правил для того, щоб уникнути створення неякісного кінцевого продукту. Є окремі онлайн платформи, де
можна набрати певну кількість волонтерів для виконання таких завдань. Окремим аспектом розвитку новітньої
лексикографії є поява, передовсім в англомовному світі, особливого типу лексикографії – лексикографії для розваги.
Основним об’єктом дослідження тут є лексика, пов’язана з певними хобі, книгою, фільмом чи комп’ютерною грою.
Наголошено на значущості й актуальності цієї тематики із антропоцентричною когнітивною парадигмою сучасної
лінгвістики. З'ясовано та розкрито стан дослідження таких явищ за кордоном та в Україні. Новизна роботи полягає в
аналізі сучасного стану досліджень, розробок та методик організації лексикографічної роботи, а також окреслено
перспективні напрямки розвитку цієї галузі в Україні.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-24

Номер

Розділ

Статті