Графічні знаки у віртуальному дискурсі

Автор(и)

  • Софія Застровська Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
  • Оксана Найдюк Університет державної фіскальної служби України

Ключові слова:

дискурс, віртуальний дискурс, графічні знаки, віртуальна комунікація, комп'ютер, віртуальність, смайл, хештег

Анотація

У статті окреслено розуміння віртуального дискурсу, його диференційні ознаки стосовно дискурсу
реального. Віртуальний дискурс визначається як спілкування через інтернет за допомогою технічних засобів:
комп’ютера, смартфона, планшета та ін. Основна увага зосереджена на графічних знаках як обов’язкового складника
віртуального дискурсу. Простежено історію виникнення графічних знаків, які найчастіше використовуються у
віртуальній комунікації: смайлів, лігатури "at", хештегу. Наведено трактування графічних знаків у лексикографічних
джерелах, систематизовано семантичне значення смайлів. Зазначено неоднаковий переклад смайлів різними мовами.
Відзначено функціональну цілеспрямованість уживання смайлів, лігатури, хештегу та інших графічних символів,
серед яких частотними є різні пунктуаційні знаки. Пунктуаційні знаки (інтерпунктеми), до яких належать кома,
крапка, крапка з комою, двокрапка, тире, три крапки як знак пропуску, окличний та запитальний знаки, лапки, дужки
тощо, набувають у віртуальному дискурсі символьного значення та у своїх комбінаціях заміщуються лексичні
одиниці з відповідним семантичним та/або прагматичним значенням. Використання різних графічних знаків у
віртуальному дискурсі потребує від користувачів набуття спеціальної (віртуальної) компетенції. Вони будуть
інформативними для програмістів, хакерів, системних адміністраторів і тощо, але не будуть інформативними для
чайників, ламерів, у т. ч. і для інших типажів віртуального дискурсу. У статті на фактичному матеріалі (фрагментах
віртуального спілкування із твору Б. Вуд "Die Prophetin") інтерпретується вживання графічних знаків. Після
висновків намічено перспективи подальших наукових пошуків.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-24

Номер

Розділ

Статті