Aнгломовний складник асоціативних полів української суспільно-політичної лексики в контексті іншомовних запозичень

Автор(и)

  • Ольга Загородня Національна академія статистики, обліку та аудиту

Ключові слова:

суспільно-політична лексика, асоціативний експеримент, асоціативне поле, іншомовне запозичення, англіцизм, англомовні вкраплення

Анотація

Статтю присвячено аналізу англомовних реакцій, реакцій-англіцизмів та реакцій-іншомовних запозичень в
асоціативних полях української суспільно-політичної лексики. Матеріалом дослідження слугують результати
масового асоціативного експерименту (1000 осіб-інформантів), проведеного в Україні у 2013–2016 рр.
Класифіковано іншомовні запозичення, розглянуто випадки англіцизмів в асоціативних полях української суспільно-
політичної лексики. Проаналізовано англомовні вкраплення, визначено стратегії англомовного реагування
респондентів на українські стимули як свідчення іншомовного, зокрема англомовного, впливу на свідомість
українців. Виявлено, що в асоціативних полях української суспільно-політичної лексики наявні запозичення з
грецької, латинської, німецької, французької, італійської, англійської мов, серед яких превалюють латинізми. Частка
англіцизмів становить 0,5–5 % від усього обсягу іншомовних запозичень (1,86–16,19 %), частка англомовних
вкраплень 0,31–3,26 % від обсягу асоціативного поля. В англомовному асоціюванні респонденти проявили
семантичну, топонімічну, ремінісцентну, перекладну, транслітеровану, оцінну та фонетичну стратегії, з яких
семантична і ремінісцентна були домінантними. Найпоширенішими англіцизмами визначено такі: бізнес, бюджет,
лідер, парламент, футбол та ін. Присутність англіцизмів й англомовних вкраплень в асоціативних полях
українських суспільно-політичних лексем засвідчує трансформаційний вплив англійської мови на мовну картину
світу (тобто і свідомість) сучасної української молоді.

Опубліковано

2019-12-24

Номер

Розділ

Статті